Horgászrend

Érvényes: 2016. Január. 31.-től

1,/A Látóhegyi tavakon csak az a személy horgászhat, aki megfelel az Országos Horgászrend előírásainak és az Egyesület által kiállított Éves Területi jeggyel, a Látóhegyi Tavakra érvényes Napijeggyel, illetve a Vezetőség által kiállított területi jeggyel vagy Tisztségviselői, engedéllyel rendelkezik.
2,/ Felnőtt horgász két bottal, 2-2 horoggal, az ifjúsági horgász 1 bottal, 2 horoggal, gyermek horgász 1bottal, 1 horoggal horgászhat.
3,/ Felnőtt horgász hetente (hétfő 0 órától- vasárnap 24. 00 óra között) heti 3 db, napi 3 db, nemes halat tarthat meg. Nemes halnak számít az amur is.
Felnőtteknél napi 3 db, heti 3 db, éves 30 db hal kifogása után, csak 1 bottal, úszós készséggel lehet horgászni.
Egyéb halból felnőtt, napi 5kg, heti 5 kg-ot tarthat meg, napijegyes horgász napi 5 kg.
Napijegyes horgász, napi 2 db nemes hal kifogása után, csak 1 bottal, úszós készséggel horgászhat.
Napijeggyel napkeltétől napnyugtáig lehet horgászni!
Ifjúsági horgász heti 2 db, napi 1db, nemes halat tarthat meg.
Ifjúsági horgász a napi 1 db, heti 2 db, éves 15 db hal kifogása után csak úszós készséggel lehet horgászni.
Egyéb halból ifjúsági napi 3kg, heti 3 kg-ot tarthat meg.
Gyermek horgász napi 1 db, heti 1 db, 1 évben összesen 3 db nemes halat tarthat meg.
Egyéb halból napi 3kg, heti 3 kg, éves kifogható mennyiség 20 kg.
A megtartott nemes hal hosszát cm-ben a menyhal rovatba be kell írni!
4,/ Méretkorlátozások: ponty 30 cm, amur 50 cm, csuka 50 cm, Süllő 40 cm, compó 25 cm,
Csukából, süllőből és amurból napi 1 db, heti 1 db vihető el.
Felső méret korlátozás: ponty 55cm, e felett megtartani nem szabad, kíméletesen vissza kell engedni!
5,/ A kifogott nemes hal nem cserélhető, nem adható át másik személynek.
6,/ Kifogott és megtartani kívánt méretes nemes halat köteles azonnal mindenki beírni a Fogási naplóba, ahol rögzíteni kell a tó megnevezését, vízterületi kódját a hal súlyát és fogás idejét (óra, perc). A dátumot a Fogási naplóba arab számokkal kell beírni.
Az egyéb halat távozás előtt becsült súlya alapján kell beírni a Fogási naplóba. A kifogott és megtartani kívánt nemes halat és egyéb halat kizárólag haltartóban, ragadozó halat szájbilincsre fűzve a vízben kell tartani,
7,/ Minden horgásznak rendelkeznie kell leolvasható állapotban lévő a kifogott, hal méretének meghatározására alkalmas mérőeszközzel.
8,/ Csali háló (1×1 m-es) használata engedélyezett. Nemes kishal nem tartható meg.
9,/ A látóhegyi I-es tó belső partszakaszát horgászat céljából csak a gáton keresztül lehet megközelíteni és a horgászat befejeztével a gáton keresztül lehet távozni a vízpartról.
A belső (csókai) oldalról a tavat horgászat céljából megközelíteni tilos!
10./ A látóhegyi III-as tavat horgászat céljából csak a II. sz. tó érintésével lehet megközelíteni és ugyanerre lehet távozni a horgászat befejeztével.
11./ Gépkocsival, motorkerékpárral, segédmotor kerékpárral csak a tavak út felőli oldalán lehet parkolni.
Kerékpárral és elektromos kerékpárral a gátakon és a tavak belső oldalán közlekedni tilos,de a járművek a horgászhelyre betolhatók!
12,/ Horgászathoz helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Foglalt hely nincs!
13,/ A horgász köteles az ellenőrzés alkalmával iratait, érvényes horgász és személyi azonosító okmányait az ellenőrző személynek átadni és a már kifogott halat bemutatni.
14,/ Tilalmi időket az országos horgászrend és az egyesület vezetősége határozza meg.
15,/ Éjszakai horgászat engedélyezett, de a horgászhely kivilágítása kötelező!
16./Halak etetésére csak egészséges, penészmentes etetőanyag használható fel.
17./, A víz szennyezésének megakadályozása közérdek, ezért minden horgász kötelessége a víz szennyezésének megakadályozása és az észlelt vízszennyezés a bejelentése.
Aki a vizet és környezetét szennyezi, szabálysértést követ el.
18,/ A tóban fürödni és kutyát fürdetni, valamint a tóparton járművet mosni Tilos!
Sátorozni, campingezni Tilos!
19,/ A parti sávban bódékat, trepniket építeni Tilos!
20./ A horgászhelyek kialakítását az egyesület vezetősége engedélyezi.
21./ A horgászat csak tiszta horgászhelyen kezdhető meg. A horgász köteles tisztán, rendben hátrahagyni a horgászhelyet.
22./ Faágakat levágni és abból horgászbottartó ágast készíteni Tilos!
23,/ A környezethez tartozó partszakaszon óvni és védeni kell az állatvilágot, növényzetet és a telepített faállományt!
24,/ A környezet tisztasága megőrzésének érdekében a horgászegyesület különböző helyeken illemhelyet tart fenn, és „szükség” esetén kötelezővé teszi a használatukat.
25,/ Felnőtt és ifjúsági közösségi munkaórakeret évi egy alkalommal 5óra.
A tó környéki közösségi munkában a gyermek horgászok is részt vállalhatnak.
A meghirdetett közösségi munka ideje alatt horgászni Tilos!
26,/ Aki a jelzett óraszámot teljesíteni nem tudja, az pénzben köteles megváltani a közösségi munkaórákat. A megváltás összegét a Vezetőség határozza meg.
27,/ A Horgász Egyesület a parti sávban kijelölt helyeken szalonnasütőt és pihenőhelyeket biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken szabad!
28,/ A vízi sportokra az egyesület a feltételeket nem biztosítja ezért Tilos!
29,/ Lékhorgászat az alábbi feltételekkel engedélyezett:
Lékhorgászatot csak felnőtt horgász folytathat.
Ifjúsági horgász csak felnőtt horgász jelenlétében folytathat lékhorgászatot.
Gyermekhorgász lékhorgászata Tilos!
A horgászatra használt lék 200 mm-nél nagyobb nem lehet.
Távozáskor jól látható módon meg kell jelölni a lék helyét.
A jég vastagságának legalább 10 cm-nek kell lennie a biztonság érdekében.
Lékhorgászat éjszaka Tilos!
30,/ Minden Horgász (Vendég és Napijegyes is) köteles a Horgászrendet és a Környezetvédelmi előírásokat betartani!