Közgyűlés meghívó

A Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 2017. Február 26–án (vasárnap) 9 órai kezdettel tartja közgyűlését, az Erzsébet téri Művelődési Házban, melyre ez úton meghívom.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést változatlan napi rendi pontokkal 2017.Február 26-án. 9 óra 30 percre hívom össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
A közgyűlésen való részvétel az Alapszabály értelmében minden egyesületi tag részére kötelező! Közgyűlés napirendi pontjai: – Vezetőség beszámolója a 2016. évi munkáról, 2017. évi fő feladatok.
– Gazdasági vezető beszámolója a 2016. évi munkáról, 2017. évi gazdálkodási terv. – Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évi munkáról.
– Fegyelmi Bizottság jelentése a 2016. évi munkáról.
– Ifjúsági felelős jelentése a 2016. évi munkáról.
– Hozzászólások.
– Határozathozatal.
– Egyebek
Körlevél a Móri „Petőfi”Horgász Egyesület Tagságához.
1, Tagújításhoz szükséges okmányok, horgászigazolvány, fogási napló leadási határideje:
2017. Február 7. a Mór, Petőfi S u 22. szám alatt. (postaládába kérem bedobni!)
A horgászattal töltött napok számát (X), és a kifogott halak, tavankénti és idegen vizeken a víz térkód megadásával az összesítését el kell végezni, az éves fogásösszesítő táblázatban.
2,FIGYELEM! A befizetések határideje: 2017.Február1. és Március 24. között.
Első engedély kiadási nap: 2017. Február 10.
Engedélykiadás utolsó napja: 2017. Március 31.
Befizetést követően 1 hét múlva pénteki napokon 16 és 17 óra között lehet az engedélyt átvenni a Fekete Gyémánt sörözőben.
Azok a tagok, akik az elmúlt évben nem végeztek társadalmi munkát, a mindenkori befizetendő összegre pluszban, még 5000 forintot fizessenek be, mert az engedély csak úgy adható ki.
3, 2017. évi tagdíjak:
Felnőtt régi tag:(Éves területi jeggyel) 35.000 Ft Ifjúsági régi tag (Területi jeggyel) 19.500 Ft
Felnőtt régi tag:(Éves területi jegy nélkül) 9.000 Ft Ifjúsági régi tag: (Területi jegy nélkül) 6.500 Ft
Új tag: 87.000 Ft Gyerekjegy tavainkra: 2.500 Ft
Felnőtt régi tag: (70 év)területivel 32.000 Ft
Felnőtt régi tag: (70 év)területi j nélkül 6.000 Ft Napijegy ára: 3.000 Ft
Társadalmi munka megváltási díja: 5.000 Ft Tagfenntartó fegyelmi alatt: 20.000 Ft
Tagfenntartó: 5000 Ft.

4, Befizetéseket a Móri K&H Banknál saját névre és címre, munkanapokon személyesen, vagy banki utalással is lehet teljesíteni az Egyesület számlájára.
Az Egyesület Bank számlaszáma:10401017-50526766-52711001
Befizetéseknél ügyfélszámot kell bemondani: 24CB4G vagy Móri „Petőfi”Horgász Egyesület számlájára.
A befizetés elmulasztása Alapszabályunk értelmében a tagság megszűnését eredményezi.
5. Társadalmi munkák időpontjai: 2017. évben: április 8. és május 20. 7-12 óráig.
A társadalmi munka ideje alatt tavainkon Horgászati Tilalom van érvényben.
6. Horgászverseny: Egyesületünk felnőtt és ifjúsági tagjai részére: 2017.Május 28. vasárnap. 8-12 óráig a Látóhegyi I tavon kerül megrendezésre.
Nevezés: 6,30 -7 óráig a horgásztanyánál.
Nevezési díjak: Felnőtt: 2500 Ft, Ifjúsági: 1500 Ft, Gyerek: 1000 Ft.
Nevezési díj magában foglalja a verseny előtti zsíros kenyeret és a verseny utáni ebédet és üdítő italt.
7. Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 % elfogadására.
Köszönettel fogadjuk a Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 18491421-1-07 adószámra átutalt összeget.